Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych powstało 13 lipca 2001 roku  z inicjatywy 28 Członków Założycieli – osób, które zawodowo zajmowały się podatkami. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu  doradców podatkowych. Swoje działania oraz ofertę kieruje do środowiska zawodowego w całym kraju.

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy swoich  Członków, propagowanie zasad etyki zawodowej, integrowanie środowiska doradców podatkowych, propagowanie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć istotnych  dla podniesienia poziomu usług świadczonych przez Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizuje również szkolenia i konferencje o tematyce podatkowej skierowane do osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi.

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne uprawnione do zajmowania się doradztwem podatkowym w rozumieniu Ustawy z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym oraz kandydaci do zawodu rekomendowani przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo ,

Zarząd  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie ZSDP

które odbędzie się w dniu 12.06.2014 r  w Folwarku Wirówek - Wirówek ul. Ogrodowa 1; Gryfino o godz. 16:15

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

21.05.2014
więcej...
Najbliższe szkolenia

 

01-03.04.2016

Warsztaty podatkowe - Opodatkowanie zakładów zagranicznych - powstawanie zakładów oraz ustalanie przypadającego na nie dochodów.

Moderator - MARCIN GRZEŚKOWIAK

Szczecgóły w zakładce SZKOLENIA

17.03.2016
więcej...