Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych powstało 13 lipca 2001 roku  z inicjatywy 28 Członków Założycieli – osób, które zawodowo zajmowały się podatkami. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu  doradców podatkowych. Swoje działania oraz ofertę kieruje do środowiska zawodowego w całym kraju.

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy swoich  Członków, propagowanie zasad etyki zawodowej, integrowanie środowiska doradców podatkowych, propagowanie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć istotnych  dla podniesienia poziomu usług świadczonych przez Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizuje również szkolenia i konferencje o tematyce podatkowej skierowane do osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi.

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne uprawnione do zajmowania się doradztwem podatkowym w rozumieniu Ustawy z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym oraz kandydaci do zawodu rekomendowani przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że podczas Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną na 4 letnią kadencję.

Poniżej prezentujemy skład Organów:

Zarząd

Krystyna Waga – prezes

Wojciech Olechowski – wiceprezes

Iwona Nowaczyk – skarbnik

Jarosław Dziewa – członek

Paweł Trochonowicz – członek

 

Komisja rewizyjna:

Halina Kozak

Bartosz Olechowski

Andrzej Żelaznowski

 

Dziękujemy Wam za przybycie i oddane głosy, postaramy się nie zawieść Waszego zaufania.

 

Zarząd ZSDP

28.06.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia

27.06.2018

Konstytucja biznesu- co nowego przynosi? Księgi jako dowód w kontrolach podatkowych i  celno - skarbowych - czy coś się zmieniło?

Prowadząca Pani Kalina Kunowska

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA
05.06.2018
więcej...