Szanowne Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi

Członkowie i Sympatycy

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców  Podatkowych

zapraszam na szkolenie, które odbędzie się dniu

4 września 2023 roku  w godzinach 10:00 - 16:00

ul. Rondo Hermana Hakena, 71-001 Szczecin

www.silverhotel.pl

Temat szkolenia :

"Fundacje rodzinne i inne modele sukcesji międzypokoleniowej. Nowe możliwości podatkowe"

wykładowca:  dr Andrzej Dmowski

dr Andrzej Dmowski -Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Prawny. Od 2011 roku pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w Grupie Russell Bedford Poland oraz członka zgromadzenia dyrektorów Russell Bedford International - firm doradczych działających w ponad 100 krajach na całym świecie.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 - 2011 związany z siecią doradczą BDO, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Doradztwa Podatkowego w Polsce, Dyrektora Biura w Katowicach, International Tax Coordinator. W latach 2001 - 2004 pracował w Deloitte & Touche oraz kancelariach prawnych, będąc odpowiedzialnym za doradztwo prawno-podatkowe dla klientów korporacyjnych.

Autor książki "Ceny Transferowe", współautor komentarza "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych", autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na wykładach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część 1. Model funkcjonowania fundacji rodzinnych

 1. 1. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia regulacji - Fundacja rodzinna
 2. 2. Porównanie założeń - Fundacja utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach v. Fundacja rodzinna
 3. 3. Przepisy ogólne dotyczące funkcjonowania fundacji rodzinnych
 4. 4. Fundator
 5. 5. Majątek fundacji rodzinnej
 6. 6. Powstanie fundacji rodzinnej
 7. 7. Statut i spis mienia
 8. 8. Beneficjent i lista beneficjentów
 9. 9. Organy fundacji rodzinnej - zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie beneficjentów
 10. 10. Odpowiedzialność cywilnoprawna
 11. 11. Audyt
 12. 12. Kontrola sądowa i obowiązek informacyjny
 13. 13. Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej
 14. 14. Zmiany w prawie spadkowym
 15. 15. Przepisy karne

Część 2. Opodatkowanie fundacji rodzinnych

 1. 1. Aspekty podatkowe fundacji rodzinnej
 2. 2. Podatek od spadków i darowizn
 3. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. 4. Podatek dochodowy od osób prawnych
 5. 5. Ordynacja podatkowa
 6. 6. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
 7. 7. AML

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

 

 

Cena dla członków Stowarzyszenia, mających 2 letni staż, opłacone składki oraz nie posiadających innych zaległości wobec ZSDP wynosi 250,00 zł netto, tj.307,50 zł  brutto, a dla ich pracowników 300,00 zł netto, tj. 369,00 zł brutto.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 1 września 2023 r. na adres skarbnik@doradcy-zsdp.pl

 

W przypadku pytań , można je kierować bezpośrednio do mnie na adres k.waga@taxsimplex.pl lub telefonicznie 502031986.

 

 

 

Zarząd ZSDP zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia oraz prawo jej odwołania w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób lub w przypadku przyczyn niezależnych od Zarządu.

Wpłat za szkolenie proszę dokonywać na konto Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, nr konta 75 1020 2791 0000 7102 0164 8682

 

Informujemy, że za udział w szkoleniu doradcy podatkowi otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie  5 punktów zgodnie z Uchwałą nr 750/2010 KIDP z 8.12.2010 r. dodającą do Zasad Etyki rozdział VI a w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z uchwałą, doradcy podatkowi zostali zobligowani do uzyskania 32 punktów w okresie 2 kolejnych lat, przy czym w roku nie mniej niż 8.

 

Z pozdrowieniami

za Zarząd ZSDP

Krystyna Waga

prezes

 

Najbliższe szkolenia

"Fundacje rodzinne i inne modele sukcesji międzypokoleniowej. Nowe możliwości podatkowe"

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

28.07.2023
więcej...