Szanowne Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi

Członkowie i Sympatycy

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

 

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców  Podatkowych

zapraszam na szkolenie podatkowe, które odbędzie się dniu

2 marca 2022 roku w godzinach 9:00 - 14:00 (środa)

Szkolenie on-line

Temat szkolenia :

"Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce

-z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022"

wykładowca Pan Łukasz Żak

Łukasz Żak - prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, procedurach zatrudniania cudzoziemców, prawie pracy oraz kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw. Od ponad 15 lat wspiera polskie firmy w działaniach na rynkach takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Dania, Holandia, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Wielka Brytania, Estonia, Finlandia, Czechy i Słowacja. Pomaga również firmom zagranicznym odnaleźć się na rynku polskim. W ramach swojej specjalizacji świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe. Na co dzień w swojej pracy współpracuje z przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami otoczenia biznesu z kraju i zagranicy.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA :

 

 

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem regulacji na czas pandemii COVID-19 :

. obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG

. obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki)

. ruch bezwizowy,

. ruch wizowy - rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje) - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów

. zezwolenie na pobyt /karta pobytu - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów

. zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów

. jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,

. warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - Covid 19.

 

2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

. cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,

. tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - "procedura oświadczeniowa" po zmianach oraz przepisy przejściowe

. zezwolenie na pracę - rodzaje - jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,

. zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów

. zezwolenie na pobyt i pracę - tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy - procedury po zmianach ustawy

. zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin - tryb wydawania - procedury po zmianach ustawy

. przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r.

. zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,

. jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

. zatrudnienie studentów i absolwentów,

. praca sezonowa - procedury z uwzględnieniem zmian w przepisach

. warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - COVID 19.

3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców po nowelizacji przepisów oraz w warunkach pandemii COVID-19 :

. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,

. warunki pracy i płacy a szczególne okoliczności zmiany warunków zatrudnienia - warunki zmiany zatrudnienia po nowelizacji przepisów

. co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej - czy nowelizacja przepisów rozwiązuje ten problem

. brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy.

 

4. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

  • . odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,

. powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,

. kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

. odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych

 

5. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

. obowiązek meldunkowy cudzoziemców,

. PESEL czy NIP - jako numer identyfikacji podatkowej/ zmiany od 1 czerwca 2021 roku.

. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,

. zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,

. obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców,

. koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców - interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

 

6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

. zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,

. umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego

 

Cena za udział w szkoleniu wynosi 250,00 zł netto, tj: 307,50 zł brutto

 

Warunki i zasady udziału w szkoleniu:

1) wypełnienie karty uczestnictwa i odesłanie na adres: skarbnik@doradcy-zsdp.pl 28 lutego 2022 r.

2) opłacenie szkolenia i przesłanie potwierdzenia e-mailem najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia.

Cena zawiera:

- link do strony internetowej, po kliknięciu którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu; link zostanie przesłany około 1  godziny przed rozpoczęciem szkolenia na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail;

- materiały szkoleniowe w formacie pdf, które zostaną przesłane uczestnikowi szkolenia w przeddzień wykładu, po otrzymaniu od niego potwierdzenia dokonania zapłaty;

- możliwość zadawania pytań za pomocą czatu na żywo.

Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga posiadania komputera z dostępem do internetu oraz włączenia w nim głośności.

Wpłat za szkolenie proszę dokonywać na konto Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, 70-215 Szczecin, ul. 3 Maja 30/III P. nr konta 75 1020 2791 0000 7102 0164 8682

W tytule przelewu proszę podać nazwę firmy i nazwisko uczestnika.

Rezygnacja ze szkolenia po upływie w/w terminu spowoduje obciążenie pełną kwotą za szkolenie.

Z pozdrowieniami

za Zarząd ZSDP

Krystyna Waga

Prezes

Baza Usług Rozwojowych
Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych oczekuje na wpis do Bazy Usług Rozwojowych, tym samym na organizowane przez nas szkolenia i konferencję będzie można uzyskać refundację w wysokości 50%, 70% lub 80% w zależności od statusu podmiotu i uczestnika. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach
03.09.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia

"Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce

-z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022"

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

20.02.2022
więcej...