Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych powstało 13 lipca 2001 roku  z inicjatywy 28 Członków Założycieli – osób, które zawodowo zajmowały się podatkami. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu  doradców podatkowych. Swoje działania oraz ofertę kieruje do środowiska zawodowego w całym kraju.

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy swoich  Członków, propagowanie zasad etyki zawodowej, integrowanie środowiska doradców podatkowych, propagowanie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć istotnych  dla podniesienia poziomu usług świadczonych przez Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizuje również szkolenia i konferencje o tematyce podatkowej skierowane do osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi.

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne uprawnione do zajmowania się doradztwem podatkowym w rozumieniu Ustawy z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym oraz kandydaci do zawodu rekomendowani przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo ,

Zarząd  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie ZSDP

które odbędzie się w dniu 27.06.2018 r  o godzinie 10:00 w DWORKU KUROWSKIM (www.dworekkurowski.pl)

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

05.06.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia

27.06.2018

Konstytucja biznesu- co nowego przynosi? Księgi jako dowód w kontrolach podatkowych i  celno - skarbowych - czy coś się zmieniło?

Prowadząca Pani Kalina Kunowska

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA
05.06.2018
więcej...